Мыслительный и содержательный подход к стихам Мухаммада Амина Матина Андхуи

  • 1 курс магистрант, Термезский Государственный университет, Термез, Узбекистан

DOI

https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol3-iss4/S-pp246-250

Ключевые слова

Мухаммад Амин Матин / Афганистан, с точки зрения поэзии / мысли и содержания

Аннотация

Эта статья посвящена тематическим идеям и содержанию Мухаммада Амина Матина Андхуи. Говорят, что он является крупной фигурой в афганской узбекской литературе и поэзии.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Библиографические ссылки

Matin Muhammad Amin, Bog’ilolapush. – Peshawar:Halimi nashri. 1379. – b. 300.

Aminiy Muhammad Kozim. Afg`oniston o`zbek shoirlarining mukamal antolojisi. – Kobul: Qalami anjuman. 2021. – b. 312.

Anusha Hasan, uchinchi jild, Donishnomai adabi forsi, madaniyat va nashriyot donishnomasining birnchi bosma-Tehron. (1378 hijri) 1999 - milodiy yil.

Husayniy Ne`matulloh, Simoho va ovoho Kobul Davlat matbuaasi birichi bosma-Fariyob. (1367 - hijri)1988 -milodiyy yil.

Yorqin Halim, Tazkira chilik fao`litlari maqolasida turontu konodo yanvari 2020 yil. – b.10.

“Partovus” Hanif Balxiy Muhammad Hanif, birinchi va ikkinchi jild. Muhammad Hanif Hanif Balxiyning nashri, ikkinchi bosma-Pishovur. 1381 - hijri)2002 -milodiy yil.

Xaliq Solih Muhammad, tarixi adabiyot Balx balx yozuchilar anjuman bosma, kabull. (1387 - hijri) 2008 - milodiy yil.

Aminiy Muhammad Kozim. Yodovara Matin Muhammad Amin Andxuiy. Turkeston bosma xonasi, maymana – faryob. 2016 milodi yil.

Duktur Sayid Muhammad Aolim Labib. Yodnoma-Nashirga tayorluch, G`ulom Sag`i vakilzoda yo`rtosh Andxuiy. Surat marbas bosmaxonasi birinchi chop, tirozi 1000 jil. 2021 yil. 131.bet.

Haliom Muhammad yorqin. Kitobnoma o`zbekcha arab yozu. Xuroson nashriyot, kabull 1392.-177,bet.

Matin Muhammad Amin. Kosa chubin, - Germaniyaning Folderdagi afg'on shifokorlari 500 jil. nashiiryot Pokiston, .55.bet.

Matin Muhammad Amin. Chashmi G`izola. Birinch chop ,antishoroti Amiri, 1000, jild – 2012 yil 311, bet.

Matin Muhammad Amin. Bog` eram Kabul Matba Korvon, birinch chop, 1000, jild, 1397, yil. 224, bet.

Matin Muhammad Amin. Andxuiy va Joygoh on dar tarix,, ekinch chop, Mazari sharif Matba Do`ston 1000, jild, 1391, yil. 116, bet.

Matin Muhammad Amin. Sadot Dudmon sayid Mir Baraka, ekinch chop, noshir barid jarol Sayid G`aybullah, 1000, jild, 1396, yil. 82, bet.ss

Загрузки

62 42

Опубликован

Как цитировать

МОХАММАД ХАРОН, Н. 2022. Мыслительный и содержательный подход к стихам Мухаммада Амина Матина Андхуи. Общество и инновации. 3, 4/S (май 2022), 246–250. DOI:https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol3-iss4/S-pp246-250.