Технологии развития базовых компетенций учащихся в сфере ремесел в информационно-образовательной среде

  • доктор философии по педагогическим наукам (PhD), старший преподаватель, Термезский государственный университет

DOI

https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol3-iss8/S-pp320-325

Ключевые слова

технология / внеурочная деятельность / кружки / информационная среда обучения / техника ремесел / ремесло / профильные компетенции / последовательность работы / задание

Аннотация

Данная статья направлена ​​на разработку технологий развития у учащихся базовых знаний, связанных с ремеслами, на основе организации внеурочной деятельности в общеобразовательных школах в информационно-образовательной среде.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Библиографические ссылки

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Makamasining 2017-yil 6-apreldagi 187-son “Umumiy o‘rta ta’lim va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limining Davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarori bilan tasdiqlangan umumiy o‘rta ta’limning texnologiya fani bo‘yicha malaka talablari asosida tuzilgan o‘quv dasturi. Texnologiya, tasviriy san’at, chizmachilik, musiqa madaniyati, jismoniy tarbiya. (1-9-sinflar). – Toshkent, 2017.

N.Sh.Shodiev Studentlarga o‘quvchilarni kasb tanlashga yo‘llashni o‘rgatish. – Toshkent: O‘qituvchi, 1987. – 232 b.

P.Xolmatov Darsdan tashqari mashg‘ulotlar jarayonida o‘quvchilarni kasb-hunarga yo‘llashning tavsiya etilayotgan texnologiyasi: Ped. fan. nom. …diss. – Toshkent, 2004. – 134 b.

B.E.Qodipov Elektron axbopot ta’lim muhitida o‘quvchilapning hunapmandchilikka oid tayanch kompetensiyalapini rivojlantipish metodikaci: Dic. … p.f.f.d. (PhD) – Tepmiz: 2021. – 142-b.

Qo‘ysinov O.A., Qodirov B.E., Mukumova F.X., Ismatov A.M., Igamov S.S., Bobomurodova L.E. “Maktab o‘quvchilarining hunarmandchilikka oid tayanch kompetensiyalarini rivojlantiruvchi “Technology crafts” Web sayti” nomli elektron hisoblash mashinalari uchun yaratilgan dastur. O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi Intellektual mulk agentligining mualliflik guvohnomasi. DGU 09642. 07.12.2020-y.

Загрузки

41 43

Опубликован

Как цитировать

Кодиров , Б. 2022. Технологии развития базовых компетенций учащихся в сфере ремесел в информационно-образовательной среде. Общество и инновации. 3, 8/S (сен. 2022), 320–325. DOI:https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol3-iss8/S-pp320-325.