Развитие читательной грамотности в группах дошкольной подготовки

  • Преподаватель, Наманганский государственный педагогический институт

DOI

https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol3-iss11/S-pp303-310

Ключевые слова

вариативность / дисперсия / конструктив / дискурс / коммуникация / компетентность / развитие / Я-концепция / интеграция / требования состояния / профилактика

Аннотация

Одним из основных направлений государственных требований к развитию детей дошкольного возраста является развитие речи, чтения и грамотности. В данной статье даны рекомендации по развитию речи, коммуникативных и письменных навыков детей подготовительных групп

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Библиографические ссылки

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 30-sentabrdagi PQ-3305-son “O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim vazirligi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida”gi qarori.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 29-dekabrdagi PQ-2707-son “2017-2021-yillarda maktabgacha ta’lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlarito‘g‘risida”gi qarori.

O‘zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarga qo‘yiladigan “Davlat talablari”. 2018-yil 3-iyul, ro‘yxat raqami 3032. 4. “Ilk qadam” davlat o‘quv dasturi O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim vazirligining 2018-yil 7-iyuldagi 4-sonli hay’at yig‘ilishi qarori bilan tasdiqlangan va nashr etilgan dasturi.

Andryushchenko T.Yu., Shashlova G.M. Etti yoshli bolaning rivojlanish inqirozi: Psixodiagnostik va psixologning tuzatish va rivojlantirish ishlari: O'quv qo'llanma. Talabalar uchun qo'llanma. yuqori. o'rganish. muassasalar. - M.: Ed. "Akademiya" markazi, 2003. - 96s.

Gutkina N.I.Maktabga psixologik tayyorgarlik.4-nashr; qayta ko'rib chiqilgan va qo'shing. - SPb.: Piter, 2004. -208.bet.

R.S.NemovPsixologiya: darslik. talaba pedagogik universitetlari uchun: 3kn.-3-nashr. - M.: Humanit.VLADOS nashriyot markazi, 1999.-3-kitob: Psixodiagnostika. Matematik statistika elementlari bilan ilmiy psixologik tadqiqotlarga kirish. - dan. 632.

L.V.MardaxaevIjtimoiy pedagogika lug'ati: Oliy o'quv yurtlari talabalari u uchun darslik / Mualliflar. L.V. Mardaxaev.-M.: "Akademiya" nashriyot markazi, 2002 y. Bogiovich L.I. Tanlangan psixologik asarlar / Ed. DI. Feldshteyn / Moskva. 1995 yil

Maktabga tayyor / Ed. I.V. Dubrovinka/ Moskva. 1995 yil

Muxina V.S. Rivojlanish psixologiyasi: rivojlanish fenomenologiyasi, bolalik, o'spirinlik: Talaba universitetlari uchun o'quv qo'llanma.-3-nashr, Stereotip. –M.: “Akademiya” nashriyot markazi, 1998. - s. 456.

Z.Nishanova, G. Alimova. Bolalar psixologiyasi va uni o‘qitish metodikasi. O‘quv qo‘llanma. -T.O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg‘armasi nashriyoti, 2006.

Загрузки

44 49

Опубликован

Как цитировать

Хакимов, А. 2022. Развитие читательной грамотности в группах дошкольной подготовки. Общество и инновации. 3, 11/S (дек. 2022), 303–310. DOI:https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol3-iss11/S-pp303-310.