Роль общечеловеческих ценностей в образовательном процессе учащихся начальных классов

  • Докторант, Самаркандский государственный университет

DOI

https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol4-iss3/S-pp141-147

Ключевые слова

общечеловеческие ценности / подвижные игры / образовательные процессы / результаты опроса

Аннотация

В статье представлены результаты исследования роли общечеловеческих ценностей в образовательном процессе учащихся начальных классов методом анкетирования.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Библиографические ссылки

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.05.2022-yildagi PF-134-sonli “2022—2026-yillarda xalq ta’limini rivojlantirish bo‘yicha milliy dasturni tasdiqlash to‘g ‘risida” farmoni.

Sh.Mirziyoyevning “Ijtimoiy barqarorlikni ta’minlash, muqaddas dinimizning sofligini asrash – davr talabi” ma’ruzasidan. “Xalq so‘zi” gazetasi, 16-iyun № 119.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yoshlarni ma’naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta’lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 2018-yil 14-avgustdagi PQ-3907 qarori.

F.Q.Axmedov, Jismoniy tarbiya va sport nazariyasi. Jizzax, 2021.

O. Musurmanova, Ma’naviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi. – Toshkent: “O‘qituvchi”, 1996.

O.P. Umurzoqov, Umuminsoniy qadriyatlar: milliy an’ana va urf-odatlar takomillashmoqda. G.G. O‘zbekistonda ijtimoiy fanlar, 1992 №2.

K. Maxkamjonov, Boshlang‘ich sinflarda jismoniy tarbiya. Toshkent. “O‘qituvchi” 1986.-B.13-14.

Загрузки

41 41

Опубликован

Как цитировать

Абдурахимова , З. 2023. Роль общечеловеческих ценностей в образовательном процессе учащихся начальных классов. Общество и инновации. 4, 3/S (май 2023), 141–147. DOI:https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol4-iss3/S-pp141-147.