Формирование навыков критического мышления посредством кластерного метода при изучении темы «Почвы, флора и фауна Узбекистана» в курсе «Физическая география Узбекистана»

  • Преподаватель, Академический лицей Ургенчского государственного университета

DOI

https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol4-iss4/S-pp218-227

Ключевые слова

критическое мышление / кластер / методология / педагогика / география / физическая география / педагогическая технология

Аннотация

В данной статье рассказывается о формировании навыков критического мышления посредством кластерного метода при изучении темы «Почва, флора и фауна Узбекистана» в курсе «Физическая география Узбекистана». Дана информация о значении кластерного метода в освоении курса физической географии Узбекистана.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Библиографические ссылки

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2020-yil 24-yanvardagi Oliy Majlisga qilgan Murojaatnomasi.

Sh.M.Мirziyoyev, Erkin va farovon, demokratik Oʻzbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. Тоshkent- “Oʻzbekiston” – 2016-y. B 14

29-dekabr, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning Xalqaro kongress markazida oʻqituvchilar bilan boʻlgan uchrashuvidagi nutqi.

Z.A.Abdiyeva, Geografiya fanida noan’anaviy dars usullaridan foydalanish. -Navoiy., 2003. - 108 b.

N.Vaxobov, A.Zaynutdinov, Geografiya oʻqitish metodikasi. 1-qism Maʼruzalar matni. -T.: Universitet, 2000.

D.Ro‘ziyeva, M.Usmonboeva, Z.Xoliqova , Interfaol metodlar: mohiyati va qo‘llanilishi. T.: TDPU, 2013.

A.Hayitov, N.Boymurodov, Ta’limda noan’anaviy darslar va interfaol usullaridan foydalanish. -T.: Yаngi asr avlodi, 2006.

X.Vaxobov, A.Zaynutdinov, Geografiya oʻqitish metodikasi. 2-qism, Maʼruzalar matni. -T.: Universitet, 2000.

J.GʻYo’ldoshev. S.A.Usmonov, “Pedagogik texnologiya asoslari”. T,: Oʻqituvchi, 2004.

R.Mavlonova, O.Toʻraeva, K.Xoliqberganov. Pedagogika. T.: Oʻqituvchi,

Oʻ.Q.Tolipov, M.Usmonboeva. Pedagogik texnologiyalarning tanqidiy asoslari. –T.: Fan, 2006.

I.V.Mushtavinskaya, Darsda va oʻqituvchi tayyorlash tizimida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish texnologiyasi [matn]/ I.V.Mushtavinskaya. – M.: Karo , 2009. - 144 b

I. Zagashev, Zair-Bek. Tanqidiy fikrlash: rivojlanish texnologiyasi [matn]/- Sankt-Peterburg.: “Skifiya” va “Alvans Delta”, 2003. - 284 b.

Загрузки

41 66

Опубликован

Как цитировать

Атабаева, М. 2023. Формирование навыков критического мышления посредством кластерного метода при изучении темы «Почвы, флора и фауна Узбекистана» в курсе «Физическая география Узбекистана». Общество и инновации. 4, 4/S (май 2023), 218–227. DOI:https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol4-iss4/S-pp218-227.