Организация повышения квалификации учителей информатики на основе вертикальной кластерной системы «школа – вуз – повышение квалификации – производство»

  • Преподаватель, Национальный центр обучения педагогов новым методикам Ферганской области

DOI

https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol4-iss5/S-pp333-339

Ключевые слова

учителя информатики / производство / кластер / подготовка кадров / кластерное взаимодействие / кластерное образование / школа / повышение квалификации / переподготовка / образовательный кластер / вертикальная кластерная система

Аннотация

Данная статья посвящена вопросам повышения квалификации учителей информатики в условиях кластерного взаимодействия. В этой статье описаны мысли и взгляды автора по организации повышения квалификации учителей информатики на основе вертикальной кластерной системы «Школа – ВУЗ – Повышение квалификации – Производство».

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Библиографические ссылки

Sh.M.Mirziyoyev, Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – T.: “O‘zbekiston”, 2021. – 464 b.

Sh.M.Mirziyoyev, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnoma. “Xalq so‘zi” gazetasi, 2022-yil 21-dekabr, 272-son.

O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020-yil 23-sentabr, O‘RQ-637-son.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022 – 2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni. – Toshkent, 2022-yil 28-yanvar, PF-60-son.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022 – 2026-yillarda xalq ta’limini rivojlantirish bo‘yicha milliy dasturni tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmoni. – Toshkent, 2022-yil 11-may, PF-134-son.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Xalq ta’limi sohasidagi ilmiy-tadqiqot faoliyatini qo‘llab quvvatlash hamda uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini joriy qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori. – Toshkent, 2021-yil 25-yanvar, PQ-4963-son.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Axborot texnologiyalari sohasida ta’lim tizimini yanada takomillashtirish, ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish va ularni IT-industriya bilan integratsiya qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori. – Toshkent, 2020-yil 6-oktabr, PQ-4851-son.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Xalq ta’limi xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini tashkil etish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi Qarori. – Toshkent, 2022-yil 17-yanvar, 25-son.

G.K.Abdurahmonova, Inson resurslarini boshqarish. Darslik. – Toshkent, 2020.

Q.X.Abduraxmonov, Sh.R.Xolmo‘minov, A.B.Xayitov, A.M.Akbarov, Personalni boshqarish (darslik). – T.: TDIU, 2013. – 292 b.

Sh.N.Zaynutdinov, Personalni boshqarish: Oliy o‘quv yurtlari talabalari uchun o‘quv qo‘l. /Sh. N. Zaynutdinov, R. I. Nurimbetov. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi. – T.: Yangiyul poligraph service, 2007. – 320 b.

Кларин М.В. Инновационные модели обучения: Исследование мирового опыта. Монография. – М.: Луч, 2016. 640 с. - http://lych.ru/.

Загрузки

52 26

Опубликован

Как цитировать

Нишонов, А. 2023. Организация повышения квалификации учителей информатики на основе вертикальной кластерной системы «школа – вуз – повышение квалификации – производство». Общество и инновации. 4, 5/S (июн. 2023), 333–339. DOI:https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol4-iss5/S-pp333-339.