Содержание и проблемы обучения предмета «электрические сети и системы» в электронной образовательной среде

  • внештатный исследователь, Ташкентский государственный педагогический университет, Ташкент, Узбекистан

DOI

https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss11/S-pp64-70

Ключевые слова

Учебная среда / учитель / ученик / образовательные программы / предметы обучения / банкомат / современное образование

Аннотация

Максимальная эффективность процесса подготовки возможностей электронного обучения. вполне достижима. А именно, за счет непосредственно за счет согласованной разработки методик преподавания основных технологий учебного процесса.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Библиографические ссылки

Kayumova N.A. Suropov B.M. Ta’lim jarayonida integratsiyalashgan muhit. // Formation a culture of independent thinking in the educational process. Materials of the international scientific conference on November 10–11, -Prague, 2015. P.19-22 ( ISBN 978-80-7526-061-1).

Sovremennыe informatsionno-obrazovatelnыe sredы. P-lib.ru-Biblioteka dlya studenta. http://www.p-lib.ru/pedagogika/andreev/ /andreev9.html

O‘zstandart agentligining 2017 yil 10 noyabrdagi №05-896-sonli qarori. “Elektron ta’lim” milliy tizimiga kiritiladigan elektron metodik komplekslar va boshqa ta’lim resurslariga yagona talablar. O’zDSt 36.2030:2017

Polojenie ob elektronnoy informatsionnoy obrazovatelnoy srede OGU. ot 15.09.2017 № 64-D. http://www.osu.ru/doc/4410

Nazarova T.S., Polat E.S. Sredstva obucheniya: texnologiya sozdaniya i ispolzovaniya. - M.: URAO, 2001. - 203 s.

Kudinova G.A. Kompleksnoe uchebno-metodicheskoe obespechenie obrazovatelnogo protsessa. https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kompleksnoe-uchebnometodicheskoe-obespechenie-obrazovatelnogo-processa-1696586.html

Informatsion-kommunikatsion texnologiyalari fan dasturi. Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi tomonidan iqtisodiy ta’lim yo‘nalishlari talabalari uchun 2016. №BD-5230600-2.02 son bilan ro‘yxatga olingan.

Suropov B.M. Kichik biznes va tadbirkorlikni boshqarishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish. // Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti. Iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirish sharoitida kichik biznes va tadbirkorlikni zamonaviy boshqaruv tendensiyalari. Respublika ilmiy-amaliy anjuman ma’ruza tezislari to‘plami. 16-17 aprel 2018, -B. 234-236.

Krasilnikova V.A. Ispolzovanie informatsionnыx i kommunikatsionnыx texnologiy v obrazovanii: uchebnoe posobie // V.A. Krasilnikova; Orenburgskiy gos. un-t. ­ 2-e izd ­ Orenburg: OGU, 2012. ­ 291 s

Vezirov T.G. Teoriya i praktika ispolzovaniya informatsionnыx i kommunikatsionnыx texnologiy v pedagogicheskom obrazovanii. Diss. dok. ped. nauk. Stavropol, 2001. - 310 s.

Kayumova N.A., Suropova B. M. Axborot-ta’lim tizimi sharoitida barkamol avlodni tarbiyalash yo‘llari. Buxoro DUda tashkil etilgan “Barkamol avlod-buyuk yurt istiqboli” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallarida 2014 yil 25-26 noyabr 228-229-b.

Karimova M., Todjiev X. O’quv jarayonini texnologik tashkil etish xususiyatlari //Obщestvo i innovatsii. – 2021. – T. 2. – №. 8/S. – S. 227-233.

Загрузки

64 54

Опубликован

Как цитировать

Юльчиев, М. 2021. Содержание и проблемы обучения предмета «электрические сети и системы» в электронной образовательной среде. Общество и инновации. 2, 11/S (дек. 2021), 64–70. DOI:https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss11/S-pp64-70.