Роль Узбекистана в региональной безопасности и сотрудничестве в Центральной Азии

  • Научный сотрудник, Наманганский государственный университет

DOI

https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol4-iss4/S-pp82-86

Ключевые слова

демократия / мир / стратегия / ценности / внешний фактор / соседство

Аннотация

В статье анализируются особенности региональной безопасности и сотрудничества в Центральной Азии. Также были даны выводы и предложения о значении роли Узбекистана в обеспечении региональной безопасности и сотрудничества в Центральной Азии.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Библиографические ссылки

“O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. https://lex.uz/acts/3107036

O‘zbekiston Respublikasining ma’muriy-hududiy tuzilishi. https://constitution.uz/uz/pages/aboutuzbekistan

S. Safoyev , Markaziy Osiyo geosiyosati. JIDU. 2005. - 30 b.

Taksanov A. Integrasiya v stranax Syentralnoy Azii faktorы “za” i “protiv”.- “Syentralnaya Aziya i Kavkaz” №1(13), 2001, str-97.

X.A. Abduvaliyev, Markaziy Osiyo aholisining demografik vaziyatiga tabiiy-geografik omillarning ta’siri. Academic Research in Educational Sciences Volume 3 | Issue 10 | 2022. ISSN: 2181-1385 Cite-Factor: 0,89 | SIS: 1,12 | SJIF: 5,7 | UIF: 6,1

H.A.Abduvaliyev, A. A. Vahobjonov, K. D. Q.Rahimberdiyeva, (2022). ENCLAVE AND EXCLAVE REGIONS OF CENTRAL ASIA. Scientific progress, 3(1), 87-89.

Fayziyev Sh. Geopolitika Uzbekistana. Ijtimoiy fikr inson huquqlari 1999 g.№3-4(7-8) -s-53-57.

O‘zbekiston armiyasi dunyoda nechanchi o‘rinda turishi ma’lum bo‘ldi. https://bugun.uz/2022/01/27/ozbekiston-armiyasi-dunyoda-nechanchi-orinda-turishi-malum-boldi/

O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasidagi nutqi. http://president.uz/uz/lists/view/1063.

O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasidagi nutqi. http://president.uz/uz/lists/view/1063.

Hamkorlik yo‘lidan. Toshkent oqshomi 1995-yil 6-dekabr. №142.

T.Jo‘rayev, Milliy davlatchilik: xavfsizlik va barqarorlik. – T.: “Akademiya”, 2007. 42-b.

Samarqandda Sharq allomalarining tarixiy merosiga bag‘ishlangan xalqaro konferensiya bo‘lib o‘tadi. https://tavorix.islamonline.uz/home/xabarlar/989-xabar.html

A.Teshaboyev, O‘zbekiston – Turkmaniston: do‘stona va ahil qo‘shnichilik munosabatlari rivojlanmoqda. https://yuz.uz/news/ozbekiston--turkmaniston-dostona-va-ahil-qoshnichilik-munosabatlari-rivojlanmoqda

Загрузки

53 41

Опубликован

Как цитировать

Хайдаралиев , Ш. 2023. Роль Узбекистана в региональной безопасности и сотрудничестве в Центральной Азии. Общество и инновации. 4, 4/S (май 2023), 82–86. DOI:https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol4-iss4/S-pp82-86.