Развитие межкультурного профессионального общения при обучении английскому языку учащихся по направлению парамедицина

  • Доцент, кафедра иностранных языков, Андижанский государственный медицинский институт

DOI

https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol5-iss1-pp1-7

Ключевые слова

коммуникативная компетентность / межкультурная коммуникация / парамедицина / методико-прогрессивное, интегрированное образование

Аннотация

Целью данной статьи является обоснование основных подходов и принципов формирования межкультурной коммуникативной компетенции в процессе обучения иностранному языку учащихся высших образовательных учреждений, включая, помимо английского языка, и другие языки.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Библиографические ссылки

M. V.Grineva: Fan va til integratsiyasini amalga oshirish nuqtai nazaridan uyda o‘qishning professional yo‘naltirilgan kursi.// Inson kapitali. 2015. № 09 (69). 94-98 betlar.

E. M. Karavayeva: Ingliz tilini o‘qitishning ilg‘or bosqichida badiiy asar asosida insho yozishni o‘rgatish to‘plamda: chet tillarini o‘qitish: professionallikdan professionallikka. Universitetlararo ilmiy-uslubiy seminar materiallari. Rossiya TIVning Moskva davlat xalqaro munosabatlar instituti (universitet). 2012. 119-122-betlar.

Rossiya Federatsiyasining Rossiya ta’lim muassasalarida xorijiy mamlakatlar uchun milliy kadrlar tayyorlash sohasidagi davlat siyosati konsepsiyasining asosiy qoidalari. M., 2002 yil.

L. S. Pichkova, Irina Evgenievna Babushkina-haqiqiy va noyob o‘qituvchi / L. S. Pichkova, Yu.L. Bochkova / / MGIMO universiteti Byulleteni. - 2014. - № 3. 287-290-betlar.

L. S. Pichkova, O. O. Chertovskiy “Madaniyatlararo aloqa ta’limotidagi gender omili”. // Inson kapitali. 2016. № 12 (96). 59-62 betlar.

E.Sepir “Tilshunoslik va Madaniyatshunoslik bo‘yicha tanlangan asarlar”. M., 1993, 211-sahifa.

I.V. Grebenkov O‘rganish nazariyasi va ta’lim jarayonini modellashtirish [Matn] / I.V. Grebenkov, E.V. Chuprunov // Nijniy Novgorod universiteti axborotnomasi. N.I. Lobachevskiy. – 2007. – 1-son. – 28 – 32b.

Загрузки

34 20

Опубликован

Как цитировать

Яхшибаева , Г. 2024. Развитие межкультурного профессионального общения при обучении английскому языку учащихся по направлению парамедицина. Общество и инновации. 5, 1 (янв. 2024), 1–7. DOI:https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol5-iss1-pp1-7.